• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Petycja z dnia 3.04.2023 r.

Warszawa, 30 marca 2023 r.

 

Piotr Sterkowski

Ul. Kłodzka 25

04-913 Warszawa

psterkowski@gmail.com

Do :

Przewodniczącego Rady Sztutowo

 

PETYCJA

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały.

Szanowni Państwo,

Państwa Rada reprezentuje mieszkańców, którzy w ramach  znajdowała się  w obrębie okręgu wyborczego nr 25, z którego posłem wybrana została pani Beata Maciejewska.

Wybory parlamentarne sami mieszkańcy sfinansowali, bowiem ich niemały koszt pokryty został z podatków.

Posłów również mieszkańcy utrzymują i są to koszty niebagatelne, pokrywane z podatków, a Finlandia, ani jej premier w tych comiesięcznych kosztach nie partycypują.

Tymczasem 2 Marca pani poseł   Beata Maciejewska   zamiast do swoich wyborców w ramach swych obowiązków poselskich, pojechała na wycieczkę do Finlandii, w wyjątkowo niegodziwym celu dalszego wyludniania Ojczyzny w drodze mordowania najmłodszych Polaków.

W sytuacji Polski, w której dzietność z roku na rok dramatycznie spada, akcja szczucia do mordowania najmłodszych, może mieć na celu wyłącznie wynarodowienie.

Znana parlamentarzystka fińska Paivi Rasanen, tak skomentowała wyskok Waszej poseł:

„…nasza służba zdrowia jest potrzebna Finom, a nie do niszczenia życia polskich dzieci.”

 

Ciekawe, że widzą tę oczywistość obcy, a tak zwani „swoi” – nie!

Pojechała – mamy nadzieję – za swoje prywatne pieniądze, a nie z kasy państwowej, bo wypadłoby, że znowu za Wasze!

Zastanawia mnie, jak to jest z lewakami, że kochają ludzkość i chcą Was oszukać, że się dla niej niby poświęcają, a nienawidzą konkretnego człowieka, w tym przypadku bezbronnego Polaka.

Tak kochają planetę, że nienawidzą Ojczyzny, Jej pól i lasów, Jej suwerenności i godności wynikających z historii i tradycji.

Ojczyzna, Naród, patriotyzm to dla nich puste dźwięki, parafiańszczyzna, staroświeckie – zbędne – bibeloty.

Tymczasem olbrzymia większość z Was jeszcze 3 miesiące temu śpiewała w Rodzinie i Kościele:

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj Jej siłę Swą siłą.

Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami…”

więc czas już tupnąć nogą, krzyknąć  – basta! Po co Wam tacy reprezentanci? Dodatkowo bezczelnie łamiący prawo, które jakoby obowiązuje nas wszystkich?

Wywody w tym zakresie zawierają złożone petycja do Prezydenta i Marszałek Sejmu, które załączam.

Jednak decydujący i najważniejszy głos ma milcząca dotychczas większość, czyli Wy i Mieszkańcy, których reprezentujecie.

Czas zabrać głos.

Podejmijcie więc uchwałę:

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec hańbienia Rzeczpospolitej przez panią  Beatę Maciejewską przez nadużywanie mandatu poselskiego, który jej powierzyliśmy, łamanie prawa obowiązującego w Polsce i sprzeniewierzenie się poselskiemu ślubowaniu.

Oczekujemy udokumentowanego oświadczenia, iż pani wybryk w Finlandii był sfinansowany z osobistych środków pani, a nie z naszych kieszeni.”

Wyrażamy zgodę na ujawnianie na stronie internetowej moich danych osobowych oraz administrowanie naszymi danymi zgodnie z przepisami RODO.

 

Z uszanowaniem

Piotr Sterkowski