• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Piękna Wieś Pomorska 2023

Rusza 30 edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska” – jak co roku nagrodzone zostaną dwie kategorie:

1. kategoria „Wieś” – w konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy (w terminie do 12 maja 2023 r.) podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis wsi (ok. 1 str. A4).

2. kategoria „Zagroda” – w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego 2 rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Zagrody, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej będą zdyskwalifikowane. Uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy (w terminie do 12 maja 2023 r.) podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis zagrody (ok. 1 str. A4). Opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 4. 

Karty zgłoszeń etapu gminnego przyjmowane są do 12 maja 2023 r. (liczy się data wpływu dokumentu do siedziby Urzędu Gminy). Zgłoszenia do konkursu można dostarczać drogą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Sztutowo (ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo), bądź złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie. Koperty należy adresować z dopiskiem „Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2023”.