• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

Podpisanie umowy na budowę chodnika na ul. Szkolnej w Sztutowie

14 grudnia br. Wójt Robert Zieliński podpisał umowę na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sztutowie od posesji nr 23a do posesji nr 35”. Wykonawcą będzie: PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Spółka Jawna. Planowany termin realizacji: styczeń – czerwiec 2024 r.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

DOFINANSOWANIE: 126 748 zł

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 253 496 zł

Inwestycja ma na celu ułatwienie komunikacji osobom pieszym, poruszającym się w granicach pasa drogowego drogi gminnej, z uwagi na fakt iż obecnie teren, po którym przebiegać będzie projektowany chodnik jest niezagospodarowany i stanowi on teren zielony, który całkowicie porośnięty jest trawą. Inwestycja polega na budowie chodnika, który stanowić będzie połączenie istniejących ciągów pieszych poprzez dowiązanie początku i końca opracowania do istniejących już chodników przebiegających w pasie drogi gminnej. Pozostała część nawierzchni ul. Szkolnej zostanie zachowana w jej pierwotnej formie.  Wykonanie projektowanego chodnika w ramach niniejszego przedsięwzięcia w sposób, który został przedstawiony w dokumentacji projektowej przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa osób pieszych oraz komfortu ich przemieszczania się wzdłuż drogi gminnej (ul. Szkolnej). Zaprojektowano następujący układ drogowy: szerokość chodnika 1,80 m o długości około 324 m. W ramach zadania planuje się: budowę chodnika z betonowej kostki brukowej; budowę zjazdów z betonowej kostki brukowej; rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów; wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników w pasie drogowym.