• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

PODSUMOWANIE REALIZACJI  LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymało środki w wysokości  7 645 700 złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na rozwój obszarów  gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.  Dzięki dotacjom otrzymanym za naszym pośrednictwem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego. W okresie 2017-2021 ogłosiliśmy 32 nabory wniosków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Na dzień 31.12.2021 roku wypłacono dotacje w wysokości 4 008 216,12 zł.  Ponadto  beneficjenci podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na kwotę 2 029 064, 46 zł. W ramach rozliczeń oraz podpisanych umów zobowiązano się do utworzenia /utrzymania 34 nowych całorocznych  miejsc pracy. Kolejne wnioski, złożone jeszcze w 2021 roku, są w trakcie oceny realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, co zwiększy jeszcze rezultaty naszych działań. Zmieniamy nasz obszar dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę, ale także dzięki wsparciu projektów dotyczących wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarze.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://rybackabrac.pl/podsumowanie-realizacji-lokalnej-strategii-rozwoju-oraz-plan-dzialania-na-przyszlosc-3/