• Czwartek, 29 lutego 2024

  • Imieniny: Lecha, Lutoslawa

  • Font Icon

Powstaje dokumentacja dla naszych zabytków

Gmina Sztutowo nie ustaje w staraniach o zabezpieczenie zabytków, które są w jej posiadaniu. W czerwcu bieżącego roku podpisana została umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w wysokości 100.000 zł zadania: Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji hali południowej DAW byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof w Sztutowie, w ramach programu “Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” – finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. W lipcu Wójt Robert Zieliński podpisał umowę partnerską z Muzeum Stutthof w Sztutowie na wsparcie merytoryczne zadania, a 31 sierpnia br. powierzono jego wykonanie pracowni projektowej AMS Macieja Sywuli z Gdańska za kwotę 156.210 zł.
Zakres zadania:
1) Opracowanie inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej w skali 1:50 oraz detalu w skali 1:20
2) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zawierającej opinię mykologiczną wraz z odwzorowaniem tzw. siatki zniszczeń na inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej
3) Przeprowadzenie badań konserwatorskich wraz ze sporządzeniem na podstawie wykonanych badań technologicznych programu prac remontowo-konserwatorskich, zawierających technologię i sposób prowadzenia prac zgodnych z charakterem obiektu

Umowa ma zostać wykonana do końca bieżącego roku. Przekazanie dokumentacji dla Muzeum Stutthof ma być kolejnym krokiem w procesie przekazywania zabytków ze strefy ochronnej Pomnika Zagłady na rzecz Muzeum.


Fot. Marcin Wolski