• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Praca – stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy w Łaszce.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych w Łaszce” do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.
Szczegóły naboru do pobrania:

Ogłoszenie o naborze
oświadczenia_przy_rekrutacji
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ
klauzula_informacyjna_rodo