• Niedziela, 10 grudnia 2023

  • Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

  • Font Icon

Program priorytetowy „CIEPŁE MIESZKANIE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 21.07.2022 r. ogłosił nabór wniosków dla gmin chcących przystąpić do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie województwa pomorskiego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sztutowo zaprasza właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych z terenu Gminy Sztutowo do składania deklaracji woli przystąpienia do programu.

W ramach programu będzie można wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe na:

– pompę ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze,

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku),

– instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

oraz poprawić efektywność energetyczną w lokalach mieszkalnych poprzez wymianę okien i drzwi.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych, czyli dla właścicieli lokali mieszkaniowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym (dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 000 zł rocznie) – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

– podwyższonym (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

– najwyższym (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Deklaracje przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sztutowie do dnia 16.09.2022 r. w pokojach 13 i 16.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie – https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/) oraz na stronie WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/konkursy/cieplemieszkanie oraz pod numerem telefonu 55 247 81 51 wew. 633 lub 634.

Załącznik

deklaracja woli