• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Projekt Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku opracowuje projekt Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Plan ochrony to dokument o charakterze strategicznym określającym cele, kierunki i działania ochronne w perspektywie 20 lat jego obowiązywania.
Zapisy ujęte w Planie ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” mogą mieć istotny wpływ na ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 
W związku z trwającymi pracami nad projektem Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na stronie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
Uwagi i sugestie do przedmiotowego Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” należy zgłaszać:
  • pod adres email: pkmw.planochrony@pomorskieparki.pl lub
  • wysłać tradycyjną pocztą na adres: Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna, z dopiskiem „Konsultacje Plan ochrony PKMW”