• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Projekt z EDUKACJI EKOLOGICZNEJ II

Gmina Sztutowo drugi już raz otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

 

 

 

  • nazwa zadania: Kampania informacyjno-edukacyjna „Czysta gmina – czyste sumienie”- II edycja
  • koszt kwalifikowany zadania: 16 392,03 zł
  • kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 10.000,00 zł (dotacja)

Opis i sprawozdanie z realizacji zadania:

Kampania informacyjno-edukacyjna Gminy Sztutowo zakładała przede wszystkim uświadomienie naszym mieszkańcom i turystom, którzy coraz liczniej odwiedzają Mierzeję Wiślaną, jak ważne jest zadbanie o nasze środowisko naturalne poprzez właściwe segregowanie odpadów. Mimo, że od lat tak dużo się o tym mówi, a ludziom wydaje się, że segregują, efekt niestety jest niezadowalający, zwłaszcza w sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich, kiedy zużywa się dużo więcej opakowań (napoje, lody, gofry itp.).

W ramach projektu umieszczono na ul. Turystycznej w Sztutowie urządzenie ORDO – pojemnik trójdzielny na segregowane odpady (frakcje: plastik, papier i szkło) wraz z grą ekologiczną nt. segregowania, a także wyposażono dwa przystanki autobusowe w Sztutowie i w Kątach Rybackich w tablice edukacyjne na ten temat.

ORDO i tablice zostały zamontowane w terminie do 30.11.2022 r.

Kampania informacyjna była prowadzona także w mediach społecznościowych Gminy Sztutowo oraz na stronie gminy www.sztutowo.pl. Kampania nadal będzie trwała, ponieważ przy okazji zbliżającego się sezonu turystycznego, będziemy przypominać o zasadach segregacji i wskazywać, że na ul. Turystycznej i na 2 przystankach autobusowych można „potrenować” zasady segregacji odpadów.

Efekty rzeczowe:

Liczba kampanii edukacyjnych w mediach społecznościowych: 1

Czas trwania kampanii: 3 miesiące (informacje o projekcie na stronie gminy zamieszczono już w sierpniu 2022) + 4 miesiące roku 2023 (maj-czerwiec-lipiec-sierpień)

Liczba odbiorców kampanii w mediach społecznościowych: Gmina Sztutowo ma 2200 obserwujących, a więc jest to liczba minimum 2200, zwielokrotniona liczbą postów i udostępnień.

Liczba odbiorców tablicy na ul. Turystycznej: co najmniej 5 osób dziennie na ul. Turystycznej, a w sezonie letnim co najmniej 20 – w ciągu roku minimum 2700 osób

Liczba odbiorców tablic na 2 przystankach: minimum 2 osoby dziennie – 730 w ciągu roku

Liczba pojemników na odpady: 1 trójdzielny Liczba zabawek edukacyjnych: 1

Liczba tablic informacyjno-edukacyjnych: 2 + 1 wkomponowana w grę edukacyjną

Efekt ekologiczny:

Umieszczenie urządzenia ORDO – edukacyjnego i zawierającego w sobie pojemniki do segregacji w ciągu spacerowym, jakim jest ul. Turystyczna w Sztutowie, będzie miało trwały efekt – zwłaszcza w sezonie turystycznym, kiedy spaceruje tam bardzo wielu turystów i mieszkańców (ciąg pomiędzy lodziarnią, przystankiem kolejki wąskotorowej). Każdy będzie miał okazję zapoznać się z zasadami segregacji odpadów i faktycznie wyrzucić odpowiednie frakcje odpadów do odpowiednich pojemników. Gra edukacyjna jest atrakcyjną formą przyswojenia wiedzy dla dzieci.

Tablice na przystankach z informacjami o segregowaniu odpadów i ciekawostkami na ten temat to również trwały efekt – są tam zamieszczone na stałe i każdy, kto czeka na autobus może sobie poczytać i przyswoić te informacje.

Kampania w mediach jest właściwie stałym elementem profilu Gminy Sztutowo. Cały rok staramy się podrzucać mieszkańcom i turystom tematy związane z edukacją ekologiczną oraz bogactwem przyrodniczym Mierzei Wiślanej, we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana.

 

Zakończenie projektu z edukacji ekologicznej