• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Przedłużenie terminu składania ofert w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 32/ 2023

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia  30.03.2023 r.

w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2023 r. poz.40) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.), Uchwały Nr XLVII Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Wójt Gminy Sztutowo zarządza się co następuje:

1. Przedłuża się termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.

2. Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 17 kwietnia 2023 r. do godz. 15:30.

3.Informację o zmianie terminu składania ofert publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sztutowie https://sztutowo.bipgmina.pl/
  • Na stronie internetowej Gminy Sztutowo: sztutowo.pl
  • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.