• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Przekazanie dokumentacji technicznych Muzeum Stutthof

Dziś Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński złożył oficjalną wizytę w Muzeum Stutthof. Celem spotkania było złożenie gratulacji i symbolicznej wiązanki kwiatów Panu Piotrowi Tarnowskiemu, z okazji objęcia na kolejną kadencję stanowiska dyrektora. Podczas spotkania z zastępcą dyrektora Panem Piotrem Piechnik – Wójt Robert Zieliński zgodnie ze wcześniejszymi uzgodnieniami przekazał komplet dokumentacji technicznych, dotyczących zabytków Gminy Sztutowo tj. Nowa Kuchnia Obozowa oraz dawne hale DAW.
Dokumentacje, dotyczą następujących zadań:
1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku „Nowej Kuchni Obozowej” na budynek muzealny wielofunkcyjny z główną funkcją wystawienniczą– kat. ob. bud. IX” – 2021
2. „Wykonanie ekspertyz i badań dla zabytku Nowa Kuchnia Obozowa w Sztutowie” – 2021
3. „Ekspertyza techniczna z inwentaryzacją dla budynku hali północnej byłych Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych DAW, znajdującej się w strefie ochronnej Pomnika Zagłady w Sztutowie” – 2021
4. „Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji hali południowej DAW byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof w Sztutowie” – 2022
5. „Wykonanie projektu rozbiórki dachu wraz z projektem rekonstrukcji/odtworzenia i kosztorysem – dla dachu budynku hali północnej byłych Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych DAW, byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof w Sztutowie” – 2022
Dokumentacje wykonano z środków finansowych Gminy Sztutowo oraz środków pozyskanych.
Przekazanie powyższej dokumentacji to kolejny etap procesu partnerskiego i przyjacielskiego działania, w tym przekazywania obiektów zabytkowych Gminy Sztutowo na rzecz Muzeum Stutthof/Stutthof Museum.
Liczymy na owocną współpracę.