• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie


Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowa o dofinansowanie nr 00253-6935-UM1110559/17 z dnia 06.09.2017 r.

Koszt kwalifikowalny: 199.921,28 zł

Dofinansowanie: 127.209,91 zł

Cel operacji: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Sztutowo poprzez rewitalizację parku przy ulicy Parkowej w Sztutowie.

Zakres inwestycji: Projekt zakłada rewitalizację starego parku przy ulicy Parkowej w miejscowości Sztutowo. Z uwagi na nadmorski charakter Gminy Sztutowo powstanie parku spowoduje uatrakcyjnienie oferty turystycznej i rekreacyjnej. Obecnie przedmiotowy teren jest niezagospodarowany, zaniedbany z roślinnością charakterystyczną dla lasów i łąk. Głównym założeniem była idea stworzenia miejsca odpoczynku zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region. Założeniem było stworzenie parku wkomponowanego w istniejący drzewostan, z delikatną jego korektą. Główne wejście do parku zlokalizowano od strony ulicy Parkowej. W ramach realizacji zadania przewidziane zostały następujące działania: 1. roboty przygotowawcze; 2. roboty ziemne; 3. nawierzchnie; 4. zieleń; 5. wyposażenie w postaci tablicy informacyjnej. Zgodnie z projektem na terenie parku powstaną ścieżki parkowe o różnych nawierzchniach oraz zostanie uporządkowany teren i zasiana trawa.

Termin realizacji: do końca sierpnia 2019 r.


Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.