• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – kultura

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Złożono 1 ofertę. Przyznano dotację w wysokości 2.000 zł dla: Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”.

INFORMACJA O OCENIE FORMALNEJ i WYNIKU KONKURSU OFERT

Informacja Wójta Gminy Sztutowo o wynikach oceny formalnej:

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferta Europejskiego Ugrupowania na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”  – „Warsztaty szkutnicze dla młodzieży w Kątach Rybackich

Wnioskowana kwota: 2 000 zł    Oferta spełnia kryteria formalne

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO  o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferta Europejskiego Ugrupowania na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”  – „Warsztaty szkutnicze dla młodzieży w Kątach Rybackich

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano dotację na powyższe zadanie.

Wnioskowana kwota: 2 000 zł 
Przyznane dofinansowanie: 2 000 zł