• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie turystyka i krajoznawstwo

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze turystyka i krajoznawstwo.
Złożono 1 ofertę. Przyznano dotację w wysokości 2.000 zł dla: Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.

INFORMACJA O OCENIE FORMALNEJ / ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Informacja Wójta Gminy Sztutowo o wynikach oceny formalnej:

Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Turystyka i krajoznawstwo

Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo         

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking

Wnioskowana kwota: 2 000 zł    Oferta spełnia kryteria formalne

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO  o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferze: Turystyka i krajoznawstwo

Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo  „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking

Wnioskowana kwota: 2 000 zł

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następującą dotację: Oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo: „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordic Walking

Wnioskowana kwota: 2 000 zł 
Przyznane dofinansowanie: 2 000 zł