• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Ruszamy z ważną inwestycją z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Miło nam poinformować, że wczoraj, po długim procesie związanym z wyłonieniem wykonawcy, Wójt Robert Zieliński podpisał umowę na „Wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie”. Dziś wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z Gronowa Górnego – przystąpił już do realizacji. Zakończenie prac planowane jest na 22 grudnia br.

To ważna inwestycja z uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, że zaowocuje dobrą edukacją uczniów naszej szkoły w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumentacja projektowa MRD została dofinansowana z funduszu sołeckiego Sołectwa Sztutowo w 2021 r.

Poniżej więcej informacji o tym projekcie.

Miejsce, w którym powstanie Miasteczko ruchu drogowego

Nr projektu: POIS.03.01.00-00-0276/22
Beneficjent: GMINA SZTUTOWO

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]   655160,00
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]  335 670,48
Stopa dofinansowania  85,00%

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]  285 319,90

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie najmłodszych, poprzez edukację. Będzie temu służyć utworzenie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie jako miejsca edukacji o BRD i promocji zasad BRD, zakup trenażera czasu reakcji do nauki i ćwiczenia refleksu u dzieci i młodzieży.

Zakres projektu:

  1. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie: wykonanie wszystkich elementów ujętych w projekcie budowlanym, montaż oznakowania, elementów małej architektury, montaż oświetlenia
  2. Zakup trenażera czasu reakcji
  3. Działania informacyjno-promocyjne

Miasteczko ruchu drogowego będzie funkcjonowało na terenie przyszkolnym – będzie przekazane Szkole Podstawowej w Sztutowie w użytkowanie, podobnie jak trenażer czasu reakcji.