• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Planujemy zaprezentować i skonsultować program współpracy na następny rok. 
Tegoroczny program współpracy jest dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo
Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. (środa) o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Sztutowie. (sala nr 1 -parter)