• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Spotkanie ws. szkodliwej obecności bobra europejskiego na terenie Żuław

Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, Panami Wiesławem Podsiadły i Wacławem Łokuciewskim oraz przedstawiciel Gminy Sztutowo, Pan Paweł Jackowski 29. maja br. wzięli udział w kolejnym już spotkaniu dotyczącym kwestii szkodliwej obecności bobra europejskiego na terenie Żuław. W dyskusji poruszono m. in. kwestie zgłoszeń szkód w infrastrukturze i uprawach spowodowanych działalnością bobrów, do czego urzędnicy RDOŚ zachęcają przede wszystkim rolników, aby móc lepiej ocenić obszary występowania bobrów. Wnioski na szacowanie szkód a także na podejmowanie czynności wobec bobrów i ich siedlisk można znaleźć na stronie RDOŚ w Gdańsku: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – Portal Gov.pl (www.gov.pl).
Ponadto, dyskutowano nad sposobami zabezpieczeń przed zniszczeniami w infrastrukturze powodowanymi przez bobry. Jednakże, na pytania Pana Starosty Nowodworskiego, jak również pozostałych uczestników spotkania, dlaczego nadal utrzymuje się opublikowane w marcu zarządzenie zezwalające na odstrzał bobrów w formie, która będzie nieskuteczna, pani dyrektor RDOŚ w Gdańsku nie potrafiła przekonująco odpowiedzieć.
Co więcej, najprawdopodobniej bez udziału Ministerstwa Ochrony Środowiska nie będzie możliwa również inwentaryzacja tego gatunku, aby dowiedzieć się, ile bobrów na Żuławach jest w rzeczywistości.