• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

PO Ryby

Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury.

 

Celem operacji było wzmocnienie konkurencyjności obszaru funkcjonowania LGR Rybacka Brać Mierzei oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich

 

Operacja polegała na remoncie placu poprzez rozbiórkę płyt i krawężników oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej. W celu odwodnienia placu przewidziano odpowiednie spadki nawierzchni i 4 kratki ściekowe. Wody opadowe z powierzchni remontowanego skweru są odprowadzane do gruntu poprzez zespoły komór drenażowych. W północnej części skweru posadzono 20 szt. krzewów IRGA. Na terenie zaprojektowane zostały cztery lampy solarne parkowo- ogrodowe oraz ustawione dwie ławki.  Na skwerze ustawiony został  również postument na którym umieszczona została figura  ryby z metaloplastyki.

 

 

—————————————————————————————————————————————————-

Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej

 

W ramach realizacji projektu wybudowano aleję spacerową- ciąg pieszo- jezdny o łącznej długości 336,53m w centrum miejscowości Sztutowo. Przy wybudowanej alei w tzw. zatoczkach parkowych ustawione zostały ławki oraz zasadzone drzewka i krzewy. Przy powstałej w ramach realizacji projektu inwestycji postawione zostały lampy parkowe.

Wartość projektu wyniosła 785.645,40 zł z czego dofinansowanie w wysokości 316.110,50 zł.

 

—————————————————————————————————————————————————-

 

 

Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Sztutowo poprzez remont przybrzeżnej strefy wypoczynkowej przy wejściu na plażę nr 50, 51, 52, 59, 60, 61

 

Przedmiotem projektu byłremont głównych zejść na plaże w Sztutowie i Kątach Rybackich oraz remont dwóch na każdej z plaż zejść bocznych. W ramach inwestycji wymieniona została nawierzchnia przy dojściu na plażę w Sztutowie oraz zakupione wyposażenie na kąpieliska.

Wartość projektu wyniosła 1.034.865,15 zł z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 579.344,10 zł.