• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

The commune of Sztutowo

Sztutowo  is located on an interesting part of the land, the Vistula Spit (Mierzeja Wislana), separating the Bay of Gdansk (Zatoka Gdanska) from the Vistula Lagoon (Zalew Wislany). In the area of the Landscape Park ‘Vistula Spit’ there are two wildlife reserves – the first one preserves cormorants and the second one grey herons. The sandy strip of the Vistula Spit is filled with a unique microclimate and a variety of flora. The Vistula Spit possesses an incredible harmony of nature. The calm, the forests, the water, and the mild sea breezes create a magnificent feeling and mood, and the area can also improve one’s state of health.

The Baltic Sea has unquestionable influence on the climate of the area. It is characterized by very long interim periods between summer and winter. In the summer period, it is the warmest part of the Polish seaside. The unique air is richly filled with iodine, high humidity and insolation which create exceptional atmosphere of this part of the country. While staying at the seaside Sztutowo, one can treat the respiratory system diseases and allergies but also take some rest, do sightseeing, go fishing, visit the beach and pick up some amber from the area’s rich deposits. In addition, one can explore the structures of terrestrial hydraulic engineering (floodgates, water pumps etc) typical for the neighbouring region of Żuławy.

The commune of Sztutowo covers an area of 10 749 hectars. Water and forests cover three quarters of the Commune’s area. Its total population is 3 720 h. Most of the working age population is employed in services which are mostly connected with tourism as well as in farming and fishing. In Sztutowo municipality there are large reserves of skilled workforce. Job offers to handle the tourist traffic are mainly seasonal.

Infrastructure


Sztutowo jest Gminą nadmorską, dysponującą portem morskim nad Zalewem Wiślanym w Kątach Rybackich, złożonym z części rybackiej i pasażerskiej. Dzięki rozbudowanej sieci rzek i kanałów w delcie Wisły, Gmina posiada połączenia wodnymi drogami śródlądowymi. W Sztutowie na Wiśle Królewieckiej znajduje się pomost cumowniczy o długości 30 m. Gmina Sztutowo położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 7, łączącej Trójmiasto z Warszawą. Położenie u nasady Mierzei Wiślanej umożliwia dogodną lokalizację dla działalności gospodarczej a zarazem łatwe połączenia transportowe z Trójmiastem, Elblągiem oraz z Nowym Dworem Gdańskim (droga nr 7).

Gmina szczególną dbałość przywiązuj utrzymania właściwego stanu środowiska naturalnego. Ciągle rozwijana jest infrastruktura techniczna. Gmina w całości jest wyposażona w wodociąg oraz w bardzo dużym stopniu w zbiorczą kanalizację sanitarną. Nowoczesna sieć telefonii stacjonarnej obejmuje 95 % mieszkańców Gminy.

Opracowane są założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, które przewidują zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz źródeł proekologicznych np. biomasy, wiatru itp.

Sztutowo

Sztutowo- the seaside municipality, disposes of the sea port on the Vistula Lagoon in Katy Rybackie village. The seaport is divided into fishing and passenger parts. The municipality has the inland waterway connections taking advantage of an extensive network of rivers and canals in delta of the Vistula River. In Sztutowo, by the Vistula Królewiecka river, mooring pier is 30 m long.

Sztutowo is located near the national road No. 7, connecting  Tri- City with Warsaw. Location at the base of the  Vistula Lagoon makes it a convenient location for businesses  and also for easy transport links to the Tri-City and Elblag (road No. 7).

The municipality keeps a special attention to maintaining the proper environment. Technical infrastructure is still developing. The municipality is fully equipped with water supply and 85% in sewage system. Modern fixed- line network covers 95 % of people in the community.

It is planned to develop the supply of heat, gaseous fuels and electricity which involve the use of renewable energy sources and environmental sources such as biomass, wind, etc.