• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Uchwalenie budżetu na rok 2023

Szanowni mieszkańcy Gminy Sztutowo – na wczorajszej sesji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie uchwała ws. uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2023 r.
Bardzo dziękuję Państwu Radnym za przyjęcie dokumentu. Dokument uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W tych trudnych czasach zarządzanie środkami publicznymi jest sporym wyzwaniem. Dokładamy starań, aby zrównoważyć dochody z wydatkami. Przyszły rok będzie obfitował w ważne dla Gminy Sztutowo przedsięwzięcia tj. budowa cmentarza komunalnego, budowa kompleksu sportowo – kulturalnego, remonty dróg lokalnych oraz wsparcie szeregu inicjatyw stworzonych dla naszych mieszkańców.
Istotnym jest, iż Gmina Sztutowo nie zamierza zaciągać żadnych zobowiązań. Podatki i opłaty lokalne pozostaną na obecnym poziomie. Wszystkie wydatki będą ponoszone w granicach dostępnych środków budżetowych. System oszczędnościowy już funkcjonuje i sprawdza się, przynosząc efekty. Sukcesem jest podjęcie skutecznych działań, mających na celu uszczelnienie wydatków. Mamy świadomość, że nie wszystko uda się sfinansować, nie każde marzenie spełnić. Jednak dzięki zaangażowaniu i celowym wydatkowaniu środków publicznych jesteśmy w stanie zrealizować budżet 2023 r.
Podczas omawianej Sesji Rady Gminy – Radni złożyli Pani Iwonie Cich, prowadzącej obsługę Rady Gminy Sztutowo słowa podziękowania za trud i zaangażowanie. Wójt Gminy Sztutowo dołącza się do złożonych podziękowań, kierując tym samym słowa uznania za wieloletnią pracę Pani Iwony Cich na rzecz Gminy Sztutowo.