• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Ważna informacja

Szanowni mieszkańcy, 
zgodnie z art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością.  
Informuję, iż w najbliższym czasie upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Sztutowie dokonywać będzie kontroli z zakresu przestrzegania zasad ochrony środowiska, w tym niskoemisyjności. 

Gmina Sztutowo w marcu br. przystąpiła do rządowego programu Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Wśród zaplanowanych działań, należy wyróżnić fakt, iż w Urzędzie Gminy w Sztutowie planowane będzie zatrudnienie osoby, która będzie wspierała mieszkańców przy uzyskaniu dofinansowania do wymiany instalacji grzewczej. 

W trosce o stan powietrza, a przede wszystkim o zdrowie mieszkańców apelujemy o rozsądek podczas palenia w swoich piecach. Spalajmy tylko te substancje, które są do tego przeznaczone. 

Pamiętajmy, że ofiarami spalania odpadów domowych są nie tylko ludzie, zwierzęta i rośliny, ale również i nasze piece. Nawet „rekreacyjne” palenie tworzywami sztucznymi, starymi ubraniami, lakierowanymi meblami, itp. ma ogromy wpływ na korozję kotła i stan komina, co wiąże się z wysokimi kosztami naprawy lub wymiany pieca.  

Poniżej udostępniamy poradnik i informator na temat właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe:

Każdemu powinno zależeć na tym, aby powietrze było czyste.