• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Ważna inwestycja dla Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk uczestniczyli w podpisaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z firmą Budimex SA – umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 501. Wartość kontraktu to ponad 94 mln zł. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 60 mln zł, pozostałe koszty sfinansuje samorząd województwa pomorskiego. Inwestycja​ obejmująca przebudowę drogi 501 zostanie zrealizowana na całej długości Gminy Sztutowo: wzdłuż ulic Gdańskiej, Zalewowej w Sztutowie, ulicy Rybackiej w Kątach Rybackich, poprzez Skowronki do granicy administracyjnej gminy. Planowany czas realizacji inwestycji to 24 miesiące.​

Na tę inwestycję czekaliśmy długie lata.​
Dzięki zaangażowaniu oraz wytrwałości w dążeniu do celu udało się podnieść priorytet dla realizacji inwestycji. Nie byłoby sukcesu, gdyby nie wielomiesięczne rozmowy, spotkania Wójta Gminy Sztutowo z przedstawicielami rządu, z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Struk, członkami Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich. Bardzo dziękujemy za wsparcie mieszkańców oraz wszystkich przychylnych Gminie Sztutowo organów, było ono niezwykle istotne.​ Wartym podkreślenia jest fakt, iż zanim osiągnięty zostanie cel, tj. droga zostanie wyremontowana, będą występowały czasowe utrudnienia związane z robotami budowlanymi, do których postaramy się dobrze przygotować.
Głównym założeniem współpracy Gminy Sztutowo z inwestorem i wykonawcą jest właściwa komunikacja. Tak, aby w sposób jak najbardziej przejrzysty informować mieszkańców o postępach prac oraz o ewentualnych utrudnieniach.​
Wszystkim naszym mieszkańcom za wszelkie wsparcie, wspólne działania i wiarę w powodzenie inwestycji składamy podziękowania.

Fot. Tv Żuławy