• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Ważny komunikat

W związku z ogłoszeniem  ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku dotyczącej sytuacji na rynku energii elektrycznej, ustawodawca zobowiązał Wójtów do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach o 10% w stosunku do średniego zużycia energii elektrycznej w latach 2018 – 2019 . W przypadku niewykonania ustawowego obowiązku grożą samorządom kary finansowe w wysokości do 20.000 zł.

W celu spełnienia ustawowego obowiązku Wójt Gminy Sztutowo wprowadził Zarządzenie nr 101/2022 w sprawie wdrożenia do realizacji instrukcji użytkowania i oszczędzania energii elektrycznej w Urzędzie Gminy w Sztutowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. Zarządzenie opublikowane jest w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sztutowo  informuje o następujących zmianach:

  • Środowe dyżury Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marcina Owsińskiego odbywać się będą telefonicznie (nr telefonu Wójta 668 402 848) i w razie konieczności w terenie.
  • Świetlice gminne w Sztutowie, Kątach Rybackich i Grochowie Trzecim w grudniu b.r. będą funkcjonowały w godzinach12:00-16:00, natomiast świetlica w Łaszce będzie czynna w godz. 15:00-17:00.
  • Urząd Gminy czynny jest bez zmian od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30, natomiast zmianie ulegnie obecność urzędników w Urzędzie Gminy. Punkt Obsługi Klienta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 natomiast pozostali pracownicy Urzędu są dostępni w Urzędzie w godzinach 8:00-15:00. W godzinach 7:30 – 8:00 oraz 15:00 – 15:30 pracownicy wykonują prace w terenie i są do Państwa dyspozycji pod telefonem. Wszelkie sprawy zgłaszają Państwo do Biura Obsługi Klienta pod nr 55 247 81 51 wew. 600.
  • Boisko orlik w Sztutowie w miesiącu grudniu br. zostaje wyłączone z użytkowania.

Na wyżej wymienionych  zasadach Urząd Gminy będzie funkcjonował w miesiącu grudniu 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż ustawodawca nakazał zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej również w roku 2023 o 10% w stosunku do roku  2022 . Po opracowaniu procedur na rok 2023 poinformujemy Państwa.