• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Wsparcie dla przedsiębiorców

We wtorek rząd przyjął rozporządzenie dotyczące wsparcia przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Wsparcie zostanie również rozciągnięte na m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Obejmie też inne branże zawarte już w ustawie (tarczy branżowej), czyli np. gastronomię czy obiekty kulturalne. Wsparcie ma być skierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD:
• 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
• 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
• 79.11.A działalność agentów turystycznych,
• 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
• 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.
Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych.

Źródło: https://www.gov.pl/