• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Konkurs „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Umowa o powierzenie grantu nr 398/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dofinansowanie: 563 200 zł

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dla 176 dzieci z Gminy Sztutowo.

Wszystkie laptopy rozdane

Rozpoczęliśmy przekazywanie komputerów

„Granty PPGR” – harmonogram odbioru sprzętu komputerowego w UG w Sztutowie

Granty PPGR – przyznane dofinansowanie