• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Współpraca z Muzeum Stutthof

Miło nam poinformować, że 16 listopada br. Gmina Sztutowo podpisała list intencyjny z Muzeum Stutthof w Sztutowie inicjujący współpracę przy opracowaniu dokumentacji technicznej dla zabytku tzw. Nowej Kuchni Obozowej. Gmina będzie się starała uzyskać dofinansowanie na wykonanie niezbędnych ekspertyz i dokumentacji, mających na celu ratowanie cennego miejsca pamięci. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w listopadzie br. do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (w ramach naboru „MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2021”).
Budynek Nowej Kuchni powstał w 1944 r. w ramach planowanej rozbudowy obozu Stutthof. Przeznaczony był na wydawanie posiłków dla ok. 100 000 więźniów. Nigdy jednak nie został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem – pełnił rolę magazynu, a pod koniec sierpnia 1944 r. tymczasowo stał się miejscem zakwaterowania grupy więźniów żydowskich.