• Niedziela, 03 grudnia 2023

 • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

 • Font Icon

WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA GROCHOWO PIERWSZE – 18.04.2023

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GROCHOWO PIERWSZE

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W POMIESZCZENIU SOCJALNYM GOSPODARSTWA ROLNEGO

W DNIU 18 KWIETNIA 2023 r.  O GODZ.  17 00

 

                         ITermin zebrania  – godz.  17.00 – wymagana na zebraniu 1/5 uprawnionych do głosowania

                        II – Termin  zebrania – godz. 17.15 – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

      TEMATYKA ZEBRANIA  :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.
 3. Przedstawienie tematyki zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 4 lat.
 5. Wybory sołtysa sołectwa Grochowo Pierwsze:
 6. a) zgłaszanie kandydatur na sołtysa wsi Grochowo Pierwsze,
 7. b) wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzania głosowania tajnego na sołtysa sołectwa wsi Grochowo Pierwsze,
 8. c) przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego,
 9. d) ogłoszenie wyników wyborów na funkcję sołtysa poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji.
 10. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze Statutem Sołectwa może ona wynosić od 3 do 9 członków.
 11. Wybory członków Rady Sołeckiej:
 12. a) zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,
 13. b) wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady  Sołeckiej,
 14. c) przeprowadzenie przez Komisje Skrutacyjną głosowania tajnego,
 15. d) ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie zebrania.

Bardzo proszę  o niezawodny udział w zebraniu  wiejskim.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński