• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla ścieżki rowerowej w północno – zachodniej części wsi Sztutowo

Zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno – zachodniej części wsi Sztutowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informuję że:
od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r., ww. projekt będzie wyłożony  w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 1  w godzinach pracy urzędu  oraz  został on opublikowany na stronie internetowej: https://sztutowo.bipgmina.pl/www.sztutowo.pl
Uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno – zachodniej części wsi Sztutowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do dnia 11 maja 2022 r.:
–  w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
– w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres  e-mail info@sztutowo.ug.gov.pl,
– za pomocą platformy ePUAP.
Uwagi powinny być złożone na załączonym formularzu i zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Do pobrania:

Projekt uchwały        47.69 KB docx

Załącznik graficzny do uchwały        3 MB pdf

Uzasadnienie       38.9 KB docx

Prognoza oddziaływania na środowisko        13.56 MB pdf

Formularz uwag       32 KB doc