• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Wyniki naborów w LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych przeprowadzonych w dniach 11.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

Konkurs 21/2020; Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna
Konkurs 22/2020; Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
Konkurs 24/2020; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
Konkurs 25/2020; Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkt turystyczne