• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Wypłaty świadczeń UKR po 30.06.2022

Drodzy mieszkańcy,
Wypłaty świadczeń będą trwały dalej po 30 czerwca 2022 roku, jednakże zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. specustawy pomocowej termin uprawniający o wnioskowanie o świadczenie 40 zł, liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, nie dłużej niż za okres 120 dni.  
W szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody, będzie można wnioskować o przedłużenie wypłaty świadczeń (powyżej 120 dni).
Rozporządzenie z dnia 24 czerwca precyzuje, że świadczenia przysługują na:
1. osoby niepełnosprawne posiadające polskie orzeczenie lub 1 i 2 stopień niepełnosprawności wydany przez organy ukraińskie oraz ich opiekuna,
2. kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia,
3. kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci do 12 miesiąca życia i wszystkie ich małoletnie dzieci,
4. osoby samotnie wychowujące 3 i więcej dzieci oraz za każde małoletnie dziecko,
5. osoby małoletnie oraz ich tymczasowych opiekunów.