• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Zakończenie projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2014

Informujemy, że zakończony został projekt pn ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2014.

Dzięki realizacji zadania z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono

25,02 Mg wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się

aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie

kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu

Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne

Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków

udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo

dotacji na zadanie pn:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2014″

Zadanie jest zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

– Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XIII/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.

Beneficjenci zadania zostali poinformowani o warunkach na jakich Gmina uzyskała

dofinansowanie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  10 967,07 zł.

Wysokość  dofinansowania wyniosła  8 987,00 zł, z czego kwota 4 494 zł została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a kwotę 4 493 zł dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.