• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Zakończenie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo 2019”

Informujemy, że zakończone zostało zadanie pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – 2019”.

Dzięki realizacji zadania w roku 2019 oraz 2020 z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono 4,34 Mg wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo dotacji na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – 2019”.

Zadanie jest zgodne z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo na lata 2019-2032” (Uchwała nr XII/125/2019 Rady Gminy Sztutowo  z dnia 28 listopada 2019 r.). Beneficjenci zadania zostali poinformowani o warunkach, na jakich Gmina uzyskała dofinansowanie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1992,00 zł.

Wysokość dofinansowania wyniosła 1394,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych), która to kwota została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WFOŚiGW

NFOŚiGW