• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Zakończył się remont ulicy Parkowej

W dniu 14 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową infrastruktury technicznej” dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (umowa z dnia 25.07.2018 r. podpisana z Wojewodą Pomorskim).
Umowa z wykonawcą: Dartrans Dariusz Szutowicz z Bartoszyc, została podpisana 24 września br.
Projekt obejmował przebudowę ulicy Parkowej na odcinku około 230 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2314 G. Droga ta jest drogą lokalną klasy D. Przed remontem posiadała jezdnię o szerokości 5,0 m, o nawierzchni częściowo z asfaltu, a częściowo z betonowych płyt drogowych pełnych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym projektowanym odcinku drogi, konieczne zjazdy, roboty elektryczne i odwodnienie. Koszt inwestycji wyniósł 1 256 672 zł, z czego 900 000,00 zł to dofinansowanie z rządowego programu.