• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Zapytania ofertowe „Dostępna Gmina Sztutowo”

Zapytanie ofertowe na realizację usług w zakresie poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępna Gmina Sztutowo” – oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku

Przedmiot zamówienia obejmuje licencję na dostęp do systemu ułatwiającego poruszanie się osób niepełnosprawnych po obiektach samorządowych, takich jak m.in. Urzędy Gmin, zgodnie ze specyfikacją.

Szczegóły zamówienia na stronie BIP: Zapytanie ofertowe – oprogramowanie


Zapytanie ofertowe na realizację usług w zakresie poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępna Gmina Sztutowo” – karty komunikacyjne oraz dokumenty ETR

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępna Gmina Sztutowo”, z podziałem na części:

 1. Część I

Przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR) – 20 stron

2. Część II

Przygotowanie i dostawa zestawu kart komunikacyjnych (2 zestawy)

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części, przy czym w ramach jednej części należy zrealizować wszystkie jej zadania. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.

Szczegóły zamówienia na stronie BIP: Zapytanie ofertowe – karty komunikacyjne oraz dokumenty ETR