• Czwartek, 29 lutego 2024

  • Imieniny: Lecha, Lutoslawa

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 4.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  4.12.2023 r. do 25.12.2023 r.

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/                                                                                   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 4.12. 2023 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  wydzierżawienia na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)  o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat następujące nieruchomości: 

 

Nr ewidencyjny nieruchomości – 27

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00043777/6

Powierzchnia w  ha/m2 –  1 m2

 Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa, pas drogi ul. Leśna w Sztutowie

Przeznaczenie – posadowienie reklamy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 360 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 4.12.2023 r do 25.12.2023 r.

 

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/