• Czwartek, 29 lutego 2024

  • Imieniny: Lecha, Lutoslawa

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 27.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  27.11.2023 r. do 18.12.2023 r.

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/                                                                                  

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 27.11 2023 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  użyczenia na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)  o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do użyczenia na okres do 3 lat następujące nieruchomości: 

 

Nr ewidencyjny nieruchomości – 356/46

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00049187/5

Powierzchnia w  ha/m2 –  42 m2

 Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce postojowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. 

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  użyczenie bezpłatne .

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 27.11.2023 r do 18.12.2023 r.

 

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/