• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 6.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  6.07.2023 r. do 27.07.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)              

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat  następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 491, cz. działki 492 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 2762 m2,  Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod ogródek przydomowy oraz zaplecze sklepu

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 5630 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 356/20, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00042486/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 33 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Zalewowa 10 D

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa na skład sprzętu ogrodniczego

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 561 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 231/11, 231/26, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00002305/8

Powierzchnia w  ha/m2 –  z dz. 231/11 – 30 m2, dz. 231/26 – 105 m2  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Turystyczna

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 405 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 357/41, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 –  180 m2  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Zalewowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa na potrzeby posadowienia zbiornika na gaz płynny

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 540 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  6.07.2023 r. do 27.07.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/