• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws. sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 31.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  31.05.2023 r. do 21.06.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)             

ogłaszam, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do sprzedaży oraz wydzierżawienia następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 382/194 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 199 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Parkowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przeznaczenie –  poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena nieruchomości 70.000 zł plus należny podatek VAT

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 342/7, 342/8 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00059266/6

Powierzchnia w  ha/m2 – 89 m2, 108 m2 razem: 197 m2 , Położenie nieruchomości – Sztutowo, ul. Gdańska

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 600 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 310/1 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00000446/4

Powierzchnia w  ha/m2 – 1,5 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa przeznaczona pod reklamę

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Przeznaczenie – na potrzeby poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 540 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  31.05.2023 r. do 21.06.2023 r.                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/