• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws wykazu nieruchomości

 Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 4.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do użyczenia wydzierżawienia na okres do 3 lat

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  4.10.2023 r. do 25.10.2023 r.

Z up. Wójta Gminy Sztutowo

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

/podpis nieczytelny/

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia  4 października 2023 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)              

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do użyczenia i wydzierżawienia na okres do 3 lat następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.537/4, 537/6 Kąty Rybackie, budynek nr 1710

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 11 m2,  Położenie nieruchomości – lokal użytkowy w budynku Rybacka 64A, Kąty Rybackie  

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa użyczenia na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na siedzibę bosmanatu

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatna umowa użyczenia

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.263/6  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 400 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Turystyczna

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – dzierżawa na okres 1 rok

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu na potrzeby skład materiałów wykorzystywanych przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 501

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 2000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

3

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.493  Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 1122 m2,  Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – dzierżawa na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 3400 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.410/2  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 1371 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, na której usadowiony jest budynek będący własnością dzierżawcy

Forma dzierżawy, sprzedaży – dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 20 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 25.000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.276/1  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055128/9

Powierzchnia w  ha/m2 – 2 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu na potrzeby posadowienia bankomatu

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1400 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  4.10.2023 r. do 25.10.2023 r.                                                                                                                                                                  

Z up. Wójta Gminy Sztutowo

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

/podpis nieczytelny/