• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws. wykazu nieruchomości

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 17.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  17.10.2023 r. do 6.11.2023 r.

Z up. Wójta Gminy Sztutowo

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

/podpis nieczytelny/

                                                                                                                                                                                                                               

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 17.10 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wynajmu na okres do 3 lat następujące nieruchomości: 

1.Nr ewidencyjny nieruchomości – 320/2, lokal w budynku nr 474

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 –  54,9 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa 7 lok. nr 3

Opis nieruchomości –  nieruchomość lokalowa,

Przeznaczenie – lokal mieszkalny na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Malbork  

Forma sprzedaży, dzierżawy – najem na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Miesięczny czynsz najmu 494,10 zł netto plus należny podatek VAT, Czynsz liczony na podstawie zarządzenia Wójta ws ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Czynsz dzierżawny płatny do 10, każdego miesiąca, obowiązywania umowy

 

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 17.10.2023 r do 6.11.2023 r.

 

Z up. Wójta Gminy Sztutowo

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

/podpis nieczytelny/