• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws wykazu nieruchomości

             

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 16.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia oraz sprzedaży

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  16.02.2024 r. do 7.03.2024 r.

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/                                                                                  

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 16.02. 2024 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  wydzierżawienia, użyczenia i sprzedaży

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)  o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 15 lat oraz sprzedaży następujące nieruchomości: 

1.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00054393/0, dz. 356/10 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 10 m2

opis nieruchomości – pomieszczenie gospodarcze

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na skład opału

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 210 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

2.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 16 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 265 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

3.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 67 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1100 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

4.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 33 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 540 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

5.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 54 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 890 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

6.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 30 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 490 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

7.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 5 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2000 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

8.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

powierzchnia nieruchomości – 5 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2000 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

9.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00044902/9, część dz. 25/4 obręb Groszkowo,

powierzchnia nieruchomości – 50 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, położona w Grochowie Pierwszym

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ogródek przydomowy

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 175 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

10.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00054703/7, dz. 182 obręb Łaszka,

powierzchnia nieruchomości – 0,0800 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowanie rolnicze

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 0,6 q. Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

11.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00048165/8, dz. 489 obręb Kąty Rybackie,

powierzchnia nieruchomości – 688 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, położona w Grochowie Pierwszym

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działalność gospodarcza związana z rybołówstwem

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2700 zł netto plus należny podatek VAT

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

12.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043764/2, dz. 230 obręb Łaszka,

powierzchnia nieruchomości – 1,28 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowanie rolnicze

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 10,74 q. Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

13.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00052253/3 dla dz. 44/5 i 44/6 obręb Łaszka, KW GD2M/00049192/3 dla dz. 4/2 Łaszka 

powierzchnia nieruchomości – łącznie 2,3773  ha, w tym dz. 44/5 – 0,4636 ha, dz. nr 44/6 – 1,3366 ha, dz. nr 4/2 – 0,5771 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowanie rolnicze

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 19,5209 q. Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

– terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

– zasady aktualizacji opłat – Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

14.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00040109/2 dz. 380 Sztutowo 

powierzchnia nieruchomości – 0,0430 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – 189.000 zł brutto , co stanowi netto 153 658,54 plus 23 % VAT 

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy

– terminy wnoszenia opłat – zapłata za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży 

– zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

15.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00063710/5 dz.324/5 Kąty Rybackie 

powierzchnia nieruchomości – 0,0167 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – 49.200 zł brutto , co stanowi netto 40.000 plus 23 % VAT 

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy

– terminy wnoszenia opłat – zapłata za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży 

– zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

16.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00049191/6 dz.382/75 Sztutowo 

powierzchnia nieruchomości – 0,0566 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniowo – rekreacyjną. Dopuszcza się w granicy działki prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na obsłudze turystyki. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – cena wywoławcza 170.000 zł netto

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy

– terminy wnoszenia opłat – zapłata za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży 

– zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – sprzedaż w drodze ustnego nieograniczonego przetargu

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

17.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00051210/3, cz. dz. 146 obręb Sztutowo, budynek nr 583

powierzchnia nieruchomości – grunt 450 m2, budynek 74,4 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Muzealna 4 Sztutowo

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa użyczenia

– terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

– zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa użyczenia dla Muzeum Stutthof w Sztutowie na okres 20 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

18.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043773/8 cz. dz.409/1 obręb Sztutowo

powierzchnia nieruchomości – 4000 m2

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga, działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa użyczenia

– terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

– zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa użyczenia dla Muzeum Stutthof w Sztutowie na okres 20 lat

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

19.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043773/8 dz.403/1 obręb Sztutowo

powierzchnia nieruchomości – 0,1111 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga, działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 116.100 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

– terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

– zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 116.100 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

20.

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043773/8 dz.399/1 obręb Sztutowo

powierzchnia nieruchomości – 0,2936 ha

opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga, działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

cena nieruchomości – nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

–  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 324400 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

– terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

– zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

– informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 116.100 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

– termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 16.02.2024 r do 7.03.2024 r.

 

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/