• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 10.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  10.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

 

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

                 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 77/20 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 648 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Wąska

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie –  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki ( wynajem pokoi dla letników, handel i gastronomię). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza netto 162.000 plus należny podatek VAT

 

  1.  

 

Nr ewidencyjny nieruchomości – 354/2 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 5287 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Mierzeja Park

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie –  teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo – usługową w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza netto 2.340.000 plus należny podatek VAT

 

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  10.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                           

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/