• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 7.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  7.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia  7 września 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat następujące nieruchomości:

 

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.356/33 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00042486/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 33 m2,  Położenie nieruchomości – lokal użytkowy w budynku Zalewowa 10 D

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na skład sprzętu

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 891 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.197/1  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 10 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – dzierżawa na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 4000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.197/1  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 5 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – dzierżawa na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 2000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – dz.197/1  Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055520/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 10 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – dzierżawa na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 4000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  7.09.2023 r. do 28.09.2023 r.                                                                                                                                                                  

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/