• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo ws. wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 29.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  29.11.2022 r. do 19.12.2022 r.

Wójt Gminy

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – lokal w budynku nr 1710, usytuowany na działce nr 537/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M//00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 –  11 m2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa, pomieszczenie socjalne w budynku ul. Rybacka 64 A, Katy Rybackie

Przeznaczenie – lokal przeznaczony na siedzibę bosmana

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 9000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 28.12.2022 r.

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 780

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,7000 ha,

Położenie nieruchomości –  Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – na potrzeby składu materiałów budowalnych

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, zawarta na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  roczny czynsz dzierżawny 20.300 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca, każdego roku obowiązywania umowy.

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 416 wraz z budynkiem nr 583, Muzealna 4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00051210/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 750 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, zabudowana

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na działalność muzealną, prowadzoną przez Muzeum Stutthof w Sztutowie

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  użyczenie bezpłatne na rzecz Muzeum Stutthof

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 29.11.2022 r. do 19.12.2022 r.

 Wójt Gminy

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/