• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z 10.10.2023

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 10.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do przekazania w darowiznę  dla Muzeum Stutthof w Sztutowie

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  10.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

Z up. Wójta Gminy Sztutowo

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

/podpis nieczytelny/

                                                                                                                                                                                                                               

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 10.10 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w darowiznę dla Muzeum Stutthof w Sztutowie

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do przekazania w darowiznę dla Muzeum Stutthof następujące nieruchomości: 

1.Nr ewidencyjny nieruchomości – 394/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00047541/1

Powierzchnia w  ha/m2 –  1,4372 ha, Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa, zabudowana dwiema halami, budynkiem administracyjnym, budynek wagowy, budynek na sprzęt gaśniczy. Łączna powierzchnia zabudowy budynków wynosi 5779 m2.  

Przeznaczenie – teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof

Forma sprzedaży, dzierżawy – darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – 4.600.000 zł. netto

 

 

                               Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 10.10.2023 r do 31.10.2023 r.

 

Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

/podpis nieczytelny/