• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z 10 maja 2023 r. ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 10.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz użyczenia. Wykaz zamieszczony będzie od dnia  10.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo
Robert Zieliński
/podpis nieczytelny/


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz użyczenia

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)             

o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do sprzedaży oraz użyczenia następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 354/2 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 5287 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Mierzeja Park

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie –  teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo – usługową w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza netto 2.340.000 plus należny podatek VAT

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 382/144 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 5287 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Parkowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przeznaczenie –  teren przeznaczony pod funkcję ulica dojazdowa 

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena nieruchomości 70.000 zł plus należny podatek VAT

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 760/5 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 92 m2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Akacjowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przeznaczenie –  teren przeznaczony pod funkcję ulica dojazdowa

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena nieruchomości 32.200 zł plus należny podatek VAT

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 99/2 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 4224 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Błękitna

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Przeznaczenie –  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz teren zieleni parkowej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – sprzedaż, w trybie ustnego nieograniczonego przetargu, cena nieruchomości 1.478.400 zł plus należny podatek VAT

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 2/6 Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 2,0657 ha, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Obozowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma sprzedaży – umowa użyczenia na okres 1 roku

Przeznaczenie –  boisko sportowe

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – użyczenie bezpłatne

 Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  10.05.2023 r. do 31.05.2023 r.                                                                                                                                                

Wójt Gminy Sztutowo
Robert Zieliński