• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z 27.06.2023

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 27.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  27.06.2023 r. do 18.07.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat  następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 341/16, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 15 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod garaż

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 375 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 491, cz. działki 492 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 15 m2,  Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod ogródek przydomowy oraz zaplecze sklepu

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 5630 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 332/7, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 482 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 820 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 382/162, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00049191/6

Powierzchnia w  ha/m2 – 15 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Królewiecka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na dojazd do nieruchomości

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 525 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 493, Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 1182 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod garaż

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 3600 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

6.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 356/20, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00042486/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 33 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Zalewowa 10 D

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 561 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

7.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 491, Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 468 m2,  Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 796  zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

8.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 316/8, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00043401/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 700 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 2100 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

9.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 38/14, Grochowo Trzecie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00054402/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 556 m2,  Położenie nieruchomości – Grochowo Trzecie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 946 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

10.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 357/41, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 –66 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Zalewowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 113 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

11.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 769/2, Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 1,4 m2,  Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie, ul. Rybacka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod reklamę

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 580 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

12.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 311/3, Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 163 m2,  Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 272 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

13.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 198/1, Łaszka

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041598/3

Powierzchnia w  ha/m2 –116 m2,  Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod garaż oraz ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 780 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

14.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 198/1, Łaszka

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041598/3

Powierzchnia w  ha/m2 –123 m2,  Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod garaż oraz ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 910 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

15.

Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. działki 198/1, Łaszka  

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041598/3

Powierzchnia w  ha/m2 –131 m2,  Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Forma dzierżawy, sprzedaży – umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  dzierżawa gruntu pod garaż oraz ogródek przydomowy

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 810 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  27.06.2023 r. do 18.07.2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/