• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy z 7.12.2020

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 7.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości   przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  7.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

Wójt Gminy   

 Robert Zieliński

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości:

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – 311/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 92 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 120 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – 311/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 162 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 211 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 311/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 163 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 212 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 311/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 188 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 245 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 311/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041608/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 42,9 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –roczny czynsz dzierżawny 56 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

 

 

 

 

                        Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 7.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Robert Zieliński