• Czwartek, 18 kwietnia 2024

  • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 1.12.2020

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 23.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  1.12.2020 r. do 22.12.2020 r.

        Wójt Gminy   

        Robert Zieliński

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 1 grudnia 2020 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

  1.  

Nr ewidencyjny nieruchomości – 182

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00054703/7

Powierzchnia w  ha/m2 – 800 m2

Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka znajduje się w strefie produkcji rolnej R na obszarach zagrożonych powodzią w pasie ochronnym brzegu morskiego

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 30.000 zł netto

 

                        Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 1.12.2020 r. do 22.12.2020 r.

                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Robert Zieliński