• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy

Zawiadomienie

 

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 17.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  17.11.2023 r. do 8.12.2023 r.

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/                                                                                   

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 17.11 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)  o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do sprzedaży i do wydzierżawienia wynajmu na okres do 3 lat następujące nieruchomości: 

1.Nr ewidencyjny nieruchomości – 25/5, 25/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00044901/2; GD2M/00044900/5

Powierzchnia w  ha/m2 –  316 m2; 183,5 m2

 Położenie nieruchomości – Grochowo Pierwsze

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – roczny czynsz dzierżawny 850 zł netto plus należny podatek VAT, waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

2.Nr ewidencyjny nieruchomości – 718/12

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00040370/2

Powierzchnia w  ha/m2 –  426 m2

 Położenie nieruchomości – Grochowo Drugie

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – roczny czynsz dzierżawny 730 zł netto plus należny podatek VAT, waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

3.Nr ewidencyjny nieruchomości – 349/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00059735/5

Powierzchnia w  ha/m2 –  6 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – teren przeznaczony na usadowienie reklamy

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – roczny czynsz dzierżawny 2160 zł netto plus należny podatek VAT, waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

4.Nr ewidencyjny nieruchomości – 276/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00055128/9

Powierzchnia w  ha/m2 –  30 m2

 Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsca postojowe

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 1 roku

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – jednorazowy czynsz dzierżawny 1000 zł netto plus należny podatek VAT, Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy

5.Nr ewidencyjny nieruchomości – 298/5

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 –  12 m2

 Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – polepszenie zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przylegającej

Forma sprzedaży, dzierżawy – sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  wartość nieruchomości 3690 zł. brutto

6.Nr ewidencyjny nieruchomości – 364/2

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 –  108 m2

 Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – polepszenie zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przylegającej

Forma sprzedaży, dzierżawy – sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  wartość nieruchomości 33.500 brutto

7.Nr ewidencyjny nieruchomości – 797/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 –  174 m2

 Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości –  nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – polepszenie zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przylegającej

Forma sprzedaży, dzierżawy – sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  wartość nieruchomości 49.400 zł. brutto

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 17.11.2023 r do 8.12.2023 r.

Wójt Gminy Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/